พาณิชย์เตรียมถกประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์

พาณิชย์เตรียมถกประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมหารือ นบข. ร่วมประมูลขายข้าวฟิลิปปินส์ 7.5 แสนตัน เผยประมูลข้าวครั้งที่ 6 ขายได้น้อยเพราะข้าวใหม่ทยอยออกสู่ตลาด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 9 ก.ย.นี้ จะหาหรือกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ถึงการเข้าร่วมเสนอราคาขายข้าวให้กับประเทศฟิลิปปินส์ ที่จะเปิดประมูลข้าวขาว 25%ปริมาณ 750,000 ตัน ในวันที่ 17 ก.ย.นี้ ว่าไทยจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่ และหากเข้าร่วมจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเสนอราคาขายแล้วชนะการประมูลอนุมัติต่อไป

ส่วนผลการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลครั้งที่ 6/58 ปริมาณ 732,000 ตัน วันที่ 8 ก.ย. นี้ แบ่งเป็นข้าว 10 ชนิด ใน 87 คลัง พบว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา 28 ราย จาก 33 รายที่ผ่านคุณสมบัติ และมีผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ฟลอร์ แวลู) 14 ราย ใน 40 คลัง คิดเป็นปริมาณข้าว 246,000 ตัน มูลค่า 2,335 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 34%ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดระบายทั้งหมด ซึ่งข้าวส่วนใหญ่ที่ขายได้ ได้แก่ ข้าวขาว 5%ปริมาณ 155,000 ตัน ในราคาเฉลี่ยตันละ 9,852 บาท และปลายข้าวเอวันเลิศ 79,500 ตัน ในราคาเฉลี่ยตันละ 8,624 บาท โดยจะนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติต่อไป

“ชนิดข้าวที่ขายได้มากที่สุด 2 อันดับแรก เป็นข้าวขาว 5%รองลงมาได้แก่ ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ โดยในครั้งนี้มีคลังที่ไม่มีผู้เสนอราคาซื้อ รวม44คลัง และข้าวที่ไม่มีผู้เสนอราคาซื้อ ได้แก่ ข้าวปทุมธานี ข้าวหอมจังหวัด และข้าวเหนียวขาว 10%”

ทั้งนี้สาเหตุที่การขายข้าวรอบนี้มีปริมาณไม่มาก ซึ่งไม่อยู่เหนือความคาดหมาย เพราะราคาข้าวในตลาดลดลง แต่ราคาฟลอร์ แวลู หรือราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่ได้ลดลงตามราคาตลาด ประกอบกับมีผลผลิตข้าวใหม่ทยอยออกมา ทำให้ผู้ซื้อเก็งว่าราคาจะลดลงอีก และความต้องการข้าวไม่มาก จึงทำให้ยื่นซื้อไม่มาก โดยจากการประมูลข้าวทั้งหมดของรัฐบาลชุดนี้ 10 ครั้งที่ผ่านมา ได้อนุมัติขายข้าวแล้ว 4.55 ล้านตัน มูลค่า 49,700 ล้านบาท และล่าสุดเหลือข้าวในสต๊อกรัฐบาล 13.5 ล้านตัน