ปรับครม.ใหม่! แบ่งเป็น4กลุ่ม..สะท้อนคอนเนคชั่น?

ปรับครม.ใหม่! แบ่งเป็น4กลุ่ม..สะท้อนคอนเนคชั่น?
20 สิงหาคม 2558
18,532

"ประยุทธ์" ปรับครม.ใหม่! แบ่งเป็น4กลุ่ม คงตำแหน่งเดิม13ราย, โยกสลับ-ไม่ควบตำแหน่ง9ราย,แต่งตั้งเป็นรมต.ใหม่10ราย และถูกปรับพ้นครม.11ราย

การปรับ "ครม.ประยุทธ์" ชัดเจนแล้ว หลัง "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ในบ่ายวันนี้ (20ส.ค.) 

น่าสนใจว่า แบ่งเป็น4กลุ่ม คือกลุ่มคงตำแหน่งเดิม13ราย, โยกสลับ-ไม่ควบตำแหน่ง9ราย, แต่งตั้งเป็นรมต.ใหม่10ราย และถูกปรับพ้นครม.11ราย

นี่อาจ "สะท้อน" ถึงคอนเนคชั่นและความต้องการของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มคงตำแหน่งเดิม
1.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี
3.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5.พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
6.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
7.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
10.นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
11.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
12.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
13.นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มโยกสลับ-ไม่ควบตำแหน่ง
1.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ควบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว
2.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
3.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขยับขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
6.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขยับขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขยับขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
9.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถูกโยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


กลุ่มแต่งตั้งเป็นรมต.ใหม่
1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
4.นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
6.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
7.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
10.นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มถูกปรับพ้นครม.
1.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล พ้นจากรองนายกรัฐมนตรี
2.นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ พ้นจากรองนายกรัฐมนตรี
3.นายสมหมาย ภาษี พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5.นายพรชัย รุจิประภา พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
6.นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.นายอํานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
9.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10.นายรัชตะ รัชตะนาวิน พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
11.นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง