'เลิศรัตน์'ไม่กังวล ปมผู้พิพากษา-อัยการท้วงร่างรธน.

'เลิศรัตน์'ไม่กังวล ปมผู้พิพากษา-อัยการท้วงร่างรธน.

"พล.อ.เลิศรัตน์" โฆษก กมธ.ร่างรธน. ไม่กังวล ปมผู้พิพากษา-อัยการท้วงร่างรธน. ย้ำจะพิจารณาตามเหตุผล-วัฒนธรรมองค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานการประชุม นอกสถานที่ ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวาระพิจารณาปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามข้อเสนอแนะและคำขอแก้ไขจากภาคส่วนต่างๆ โดยก่อนการประชุม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่าการประชุมนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ก.ค. นั้นจะเข้าสู่การทบทวนและปรับปรุงบทบัญญัติในภาค 3 ว่าด้วย นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ , ภาค4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง, บทสุดท้ายและบทเฉพาะกาล หรือ นับตั้งแต่มาตรา 217 ถึง มาตรา315 เบื้องต้นคาดว่าการพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติจะแล้วเสร็จได้ ภายในวันที่ 16-17 ก.ค. นี้ จากนั้นจะต่อด้วยการนำมาตราที่รอการพิจารณา ที่มีประมาณ 4-5 มาตรามาหารือ และทบทวนเนื้อหาทั้งฉบับอีกครั้ง ส่วนกรอบเวลาทำงานขณะนี้ยังยึดปฏิทินเดิม คือ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ภายในวันที่23 ก.ค. นี้ แต่หากร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ที่มีการแก้ไขมีผลบังคับใช้ และทำให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เวลาทำงานเพิ่มอีก1 เดือน ที่ประชุมได้หารือว่าจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นให้กับการเชิญสปช.​ที่เสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ​ทั้ง 8 กลุ่มมารับฟังความเห็นและคำชี้แจงต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการพิจารณารายมาตราว่าด้วยหมวดศาลนั้นไม่มีความกังวล เพราะหากดูจากคำขอแก้ไขที่เป็นทางการและข้อความเห็นมีเพียงไม่กี่ประเด็นเท่านั้น ทั้งนี้การปรับปรุงบทบัญญัติต้องใช้เหตุผลและพิจารณาถึงวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงประโยชน์สูงสุด