'เหวง'ยื่นยูเอ็น บี้'รบ.'คืนเสรีภาพให้พีซทีวี

'เหวง'ยื่นยูเอ็น บี้'รบ.'คืนเสรีภาพให้พีซทีวี
4 พฤษภาคม 2558
3,777

"หมอเหวง” พร้อมผู้ประกาศพีชทีวี ยื่นหนังสือถึงเลขาฯ ยูเอ็น บี้ "รัฐบาล" ปฏิบัติตามกฎบัตร ม.19 คืนเสรีภาพให้พีซทีวี

นพ.เหวง โตจิรากาน พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวสาว รวม 5 คน เป็นตัวแทนทีวีพีช ทีวี เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้แทน UNESCAP ภายในสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ประจำภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เพื่อยื่นต่อไปยังนายบัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็น ในการขอให้ยูเอ็นได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปัจจุบัน ปฏิบัติตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่ 19 หยุดการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อ โดยก่อนเข้ายื่นหนังสือ นพ.เหวง ร่วมกับผู้ประกาศพีช ทีวี ได้ร่วมกันปล่อยนกพิราบขาว ซึ่งแทนสัญลักษณ์สื่อสารมวลชนได้ถูกปลดปล่อยสู่สันติภาพ

นางสาวอรุโณทัย ศิริบุตร ผู้ประกาศพีช ทีวี เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์สถานีโทรทัศน์พีช ทีวี ในบริเวณด้านหน้าสำนักงานยูเอ็น โดยมีเนื้อหาว่า "ด้่วยสหประชาชาติมีเจตจำนงอันแรงกล้าในการสนับสนุนให้เกิดเสรีภาพในการพูด ในการแสดงออก จนถึงกับประกาศให้วันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชน เพื่อให้รัฐทุกรัฐได้ดำเนินการปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อ ตามที่ปรากฎในกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา 19 โดยในวาระที่รัฐไทยได้ปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีช ทีวี โดยไม่ชอบด้วยกฎกมายของไทย และไม่ชอบด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่ 19 จึงขอเลขาธิการยูเอ็นได้โปรดพิจารณาเรียกร้องให้รัฐไทยปปัจจุบันได้ปฏิบัติตามกฎบัตรดังกล่าว อย่างเคร่งครัด เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่พีชทีวี และหยุดการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อ ไม่ใช่เฉพาะพีชทีมีเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง