อียูลงพื้นที่ติดตามปัญหาประมงไทย10-22พ.ค.นี้

อียูลงพื้นที่ติดตามปัญหาประมงไทย10-22พ.ค.นี้

สหภาพยุโรป เตรียมลงพื้นที่ติดความคืบหน้าการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทย ในเดือน พ.ค.นี้

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมประมงได้รายงานว่าในวันที่ 10-22 พ.คนี้ คณะทำงานของอียูจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อคูความคืบหน้าและให้คำแนะนำกรณีการแก้ปัญหาประมงไอยูยู ก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงจะมาติดตามความคืบหน้าในวันที่ 20-22 พ.ค.นี้ ซึ่งการที่ทูตอียูได้ชื่นชมการแก้ปัญหาของไทย เป็นการสะท้อนว่าไทยเดินมาถูกทาง ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ไขปัญหาภาคประมงของไทย

สำหรับมาตรการที่ไทยดำเนินการแก้ปัญหาประมงไอยูยูไปแล้วได้แก่การแก้ไขพรบ.ประมงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 2 เดือนต่อจากนี้ และมีการออกกม.ลูกและกฏกระทรวงอุดช่องว่างในกม.ดังกล่าวเพิ่มเติม, การติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือหรือ VMS ในเรือประมงขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปและการตั้งศูนย์แจ้งการเข้าออกของเรือประมง หรือ port in port out ซึ่งนำร่องไปแล้วใน 4 จว.และจะดำเนินการให้ครบ 22 จว.ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ 6 พ.ค นี้ 

ร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่า นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่าจะเสนอ“แผนชาติ”ซึ่งเป็นกรอบเป้าหมายในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฏหมายในประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ โดยจะนำความเห็นของคณะทำงานอียู ซึ่งจะเข้ามาติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาในประเทศไทยในสัปดาห์หน้ารวมไว้ด้วยเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยต่ออียูและนานาชาติในการแก้ปัญหาดังกล่าว ส่วนแผนปฏิบัติการที่จะต้องแสดงต่ออียูเพิ่มเติมนั้นจะครอบคลุมวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนชาติดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ อาทิ การตั้งศูนย์ควบคุมการเข้าออกของเรือประมง และการติดอุปกรณ์ติดตามเรือ หรือ VMS นอกจากนี้จะต้องเร่งออกกม.ลูกเพื่ออุดช่องโหว่ของพรบ.ประมงฉบับใหม่ เพื่อให้ทันกำหนดใน 2 เดือน