เปิดเช่าที่ดินรัฐ99ปี ดัน6เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปิดเช่าที่ดินรัฐ99ปี ดัน6เขตเศรษฐกิจพิเศษ

“ประยุทธ์” เร่งผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดให้เอกชนเช่าที่ดินรัฐลงทุน 99 ปี เผยเตรียมพื้นที่ 2.4 หมื่นไร่

รัฐบาลเร่งพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ตามนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดน หวังว่าจะเป็นการขยายตลาดสินค้าไทยเพิ่มขึ้นและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ภายในปีนี้


ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดำเนินการและผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ครบ 5 แห่ง และเพิ่มเติมอีก1แห่ง ตามแผนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในปี2558


ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)ได้มีมติให้มีการจัดสรรพื้นที่ในการดูแลของราชการ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อุทยาน หรือ พื้นที่ประเภทอื่นๆ เช่น พื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(ส.ป.ก.) พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เพื่อให้เอกชนเช่าจากรัฐ
การเช่าพื้นที่ของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542ซึ่งให้สิทธิเอกชนในการเช่าพื้นที่สูงสุด50ปี และขยายระยะเวลาในการเช่าต่อได้อีก49ปีรวมสิทธิในการเช่ารวม 99ปี


ทั้งนี้พื้นที่ที่จัดสรรให้เอกชนเช่า เป็นไปตามประกาศของ กนพ.ใน 6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วรวม 24,871 ไร่ ได้แก่1.พื้นที่ จ.ตาก ใน ต.ท่าสายลวด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด รวม 14,858 ไร่ 2.จ.สระแก้ว ใน ต.บ้านป่าไร่และ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ รวม 2,944 ไร่ 3.จ.ตราด ใน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 740 ไร่


4.จ.มุกดาหาร ใน ต.คำอาฮวน อ.เมือง 1,085ไร่ 5.จ.มุกดาหาร ใน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จำนวน 1,095 ไร่ และ 6. จ.หนองคาย ในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ ต.มีชัย ต.โพนสว่าง อ.เมือง และ ต.สระใคร อ.สระใคร รวม4,149ไร่