จ่อแจ้งความ'พุทธะอิสระ'6มี.ค.นี้

จ่อแจ้งความ'พุทธะอิสระ'6มี.ค.นี้

"นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา" เตรียมแจ้งความ "พุทธะอิสระ" 6 มี.ค.นี้

นายเสถียร วิพรมหา รักษาการนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า ในวันที่ 6 มี.ค. เวลา 10.00 น. ทางสนพ.นำโดยตน และพระมหาโชว์ ทัสสนีโย ที่ปรึกษาสนพ. จะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบปราม ต่อกรณีที่พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือพุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม มีการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 มาตรา 44 ทวิ และมาตรา 44 ตรี หรือไม่ เนื่องจากพระสุวิทย์ได้มีการแสดงทั้งการแสดงออกผ่านทางเฟซบุ๊ก และยังมีการเดินทางไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จำพรรษาอยู่ โดยพระสุวิทย์ มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทางสนพ.จึงต้องการมาร้องทุกข์กล่าวโทษยังกองปราบปรามเพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองพิจารณาดำเนินการต่อไป 

นายเสถียร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 มาตรา 44 ทวิระบุว่า ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 44 ตรี ระบุว่า ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่น อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความแตกแยก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ