กองทัพยึดหลักกรอบรธน.ให้มีการเลือกตั้ง

กองทัพยึดหลักกรอบรธน.ให้มีการเลือกตั้ง
16 ธันวาคม 2556
1,819

ปลัดกระทรวงกลาโหมยันกองทัพพิทักษ์และรักษารัฐธรรมนูญ หนุนเลือกตั้ง จัดกำลังพลดูแลให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม

พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ตามที่มีหนังสือจากกลุ่มนายทหารนอกราชการที่ภักดีต่อสถาบันฯ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึงปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นั้น พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับเป็นที่เรียบร้อย และขอบคุณที่ทุกท่านได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมือง และกองทัพที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของแนวทาง ในการแก้ไขปัญหายังคงยืนยันในอุดมการณ์เดิมคือ กระทรวงกลาโหมจะต้องพิทักษ์ รักษารัฐธรรมนูญการปฏิบัติใด ๆ ก็ตามจะคิดและปฏิบัติในกรอบของรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้น และในส่วนของการที่จะนำกำลังพลของกองทัพเข้ามาดูแล สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง จะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะทำเรื่องเสนอถึงแนวทางว่า จะให้กองทัพเตรียมการและดำเนินการและสนับสนุนอย่างไร

พ.อ.ธนาธิป กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการประชุมเสวนาในเรื่อง “ประเทศไทยของเรา จะไปทางไหน” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ นักวิชาการอิสระ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้แทนของแต่ละส่วนงานได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ในส่วนของข้าราชการทหาร มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนในการชี้แจงในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม โดยได้ชี้แจงถึง 1.จุดยืนของกระทรวงกลาโหม จะดำเนินการพิทักษ์และรักษารัฐธรรมนูญ 2. การดำเนินการใด ๆ ก็ตาม จะคิดและปฏิบัติในกรอบตามรัฐธรรมเท่านั้น 3.กองทัพสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง และพร้อมจัดกำลังพลดูแลให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ถูกต้อง ยุติธรรม สำหรับข้อมูลดังกล่าว เป็นผลมาจากข้อสรุปของการเสวนาสาธารณะ เพื่อความสงบสุขและประโยชน์สูงสุดของประเทศ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 และมีการแถลงข่าว โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตามที่มีการนำเสนอข่าวให้ทราบกันไปแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง