นกแอร์ไฟเขียวตั้ง'นกสกู๊ต'บินระยะกลาง-ไกล

นกแอร์ไฟเขียวตั้ง'นกสกู๊ต'บินระยะกลาง-ไกล
16 ธันวาคม 2556
6,831

บอร์ดนกแอร์ไฟเขียวตั้งสายการบินราคาประหยัด "นกสกู๊ต" สำหรับเส้นทางบินระยะกลาง-ระยะไกลในเส้นทางการบินต่างประเทศ

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ เลขานุการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) NOK รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) NOK เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556 ได้อนุมัติลงนามในบันทึกความตกลงแบบไม่มีเงื่อนไขผูกพัน (MOU) จัดตั้งสายการบินราคาประหยัด ชื่อ บริษัท นกสกู๊ต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด สำหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางการบินต่างประเทศ ด้วยเครื่องบินแบบ Wide Body เงินลงทุนเบื้องต้น 2 พันล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้นเบื้องต้น บริษัทไม่เกิน 51% และ Scoot PTE.LTD 49%

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวนี้ เป็นเพียงบันทึกความตกลงที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพันระหว่างคู่สัญญา อีกทั้งการจัดตั้งบริษัทร่วงลงทุนใหม่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาการภารขออนุมัติ และการดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านนักลงทุนทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้องมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: