ยื่นปปช.ชี้มูล'นายกฯ-ปลอดฯ-ธงทอง'ส่งศาล

ยื่นปปช.ชี้มูล'นายกฯ-ปลอดฯ-ธงทอง'ส่งศาล
28 มิถุนายน 2556
2,079

"ศรีสุวรรณ"ยื่นเรื่่องป.ป.ช."ยิ่งลักษณ์-ปลอดประสพ-ธงทอง"ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)โดยขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 แห่งรัฐธรรมนูญ 2550 ตามอำนาจหน้าที่ของป.ป.ช. ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฎิบัติ ในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้มีนายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับหนังสือ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การยื่นป.ป.ช.ในวันนี้ สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างชัดเจนว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ นายปลอดประสพ และนายธงทอง ละเลยการปฎิบัติหน้าที่โดยชัดแจ้ง และเมื่อมาดูตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 275 ผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและสรุปสำนวนเสนอต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้สมาคมฯเห็นว่าการกระทำที่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี จึงจำเป็นต้องมาร้องต่อ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตามตนคิดว่าจะคุยกับป.ป.ช.ว่าจะใช้เวลาในการไต่สวนกี่วัน ซึ่งตนจะเทียบกับระยะเวลาการทำงานของศาลปกครอง ที่ตั้งแต่ยื่นเรื่องฟ้องไปจนมีคำวินิจฉัยออกมา ศาลปกครองใช้เวลาทั้งหมด 49 วัน ดังนั้นการยื่นวันนี้ที่ ป.ป.ช.ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าเกิน 49 วัน แต่หากป.ป.ช.ใช้เวลาเกิน โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ตนก็จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 275 เช่นกันไปยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา เพื่อให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาเพื่อดำเนินการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคิดว่าน่าจะจบที่ ป.ป.ช.ได้

ขณะที่นายณรงค์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ป.ป.ช.จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุุด ซึ่งป.ป.ช.จะนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองมาประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามจะดำเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 49 วันตามที่ผู้ยื่นได้บอกมาหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน จะไปกำหนดระยะเวลา 49 วันตามศาลปกครองไม่ได้ เพราะมีวิธีการทำงานคนละอย่างกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง