โปรดเกล้าฯ'พงศพัศ'กลับตำแหน่งรองผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯ'พงศพัศ'กลับตำแหน่งรองผบ.ตร.
29 เมษายน 2556
2,892

โปรดเกล้าฯ'พงศพัศ พงษ์เจริญ'กลับตำแหน่งรองผบ.ตร.

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ (นอกราชการ) กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการแล้ว

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้รบสนองพระบรมราชโองการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: