กลาโหมออกคำสั่งถอดยศ'อภิสิทธิ์'แล้ว

กลาโหมออกคำสั่งถอดยศ'อภิสิทธิ์'แล้ว
2 มกราคม 2556
8,428

กลาโหมเผยแพร่คำสั่งถอดยศ"อภิสิทธิ์"แล้ว!!! "สุกำพล"ลงนามวันที่ 2 ม.ค.56

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (2 ม.ค.2556) กระทรวงกลาโหม ได้เผยแพร่คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1/2556 เรื่อง "เพิกถอนคำสั่งกระทรวงกลาโหม" ลงนามโดย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 2 ม.ค. 2556 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า มีหลักฐานเป็นที่ยุติว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้สมัครเข้ารับราชการในโรงเรียนนายร้อย จปร. โดยเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร อันมีมูลเหตุจากนายอภิสิทธิ์ เป็นบุคคลที่ไม่ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการ ไม่ผ่าน (ขาด) การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยไม่ได้รับการผ่อนผันตามกฎหมาย ไม่มีเอกสารใบสำคัญทางทหารหรือเอกสารผ่อนผัน

ดังนั้นคำสั่งให้บรรจุนายอภิสิทธิ์ เป็นข้าราชการพลเรือนชั้นสัญญาบัตร เป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศ ว่าที่ ร.ต. เป็นคำสั่งที่ออกด้วยความผิดหลง และที่มาจากความไม่สุจริต จึงเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นคำสั่งที่ยังมีผลบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำต้องปฏิบัติตามต่อไป อีกทั้งสิทธิและหน้าที่ประโชยน์ที่ได้รับจากคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมายนั้นยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน และอนาคต ทำให้รัฐและราชการของกระทรวงกลาโหมเสียหาย จึงมีความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ประกอบด้วย

1.คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 720/30 ลงวันที่ 7 ส.ค.30 เรื่องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เฉพาะในรายหมายเลขหนึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หมายเลขประจำตัว 6302030807 คุณวุฒิ Bachelor of Arts (Philosophy , Politics, and Economics) แห่ง University of Oxford ประเทศอังกฤษ เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รรก. อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (ขกท.2701) (อัตรตรา พ.ต. ) รับเงินเดือน ระดับ น.1 ขั้น 3 (2,765 บาท)

2.คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 339/31 ลงวันที่ 22 เม.ย.31เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกลาโหม พลเรือนเป็นนายการสัญญาบัตร เฉพาะในรายหมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หมายเลขประจำตัว 6302030807 รรก. อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (เหล่า สบ.)

ทั้งนี้ คำสั่งในข้อ 1 ตั้งแต่ 7 ส.ค.30 และข้อ 2 ตั้งแต่ 26 เม.ย.31

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: