79 ปี ‘อภัยภูเบศร’ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพด้วย ‘สมุนไพร’

79 ปี ‘อภัยภูเบศร’ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพด้วย ‘สมุนไพร’
24 มิถุนายน 2563
9

ครบรอบ 79 ปี อภัยภูเบศร ร่วมถอดบทเรียนโควิด-19 เล็งสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพด้วยสมุนไพร ชู ‘ภูมิภูเบศร’ แหล่งเรียนรู้สมุนไพร รองรับนักท่องเที่ยวรักสุขภาพ

 

ในโอกาสครบรอบ 79 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเป็นช่วงที่ประเทศไทย และทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 โรงพยาบาลฯ จึงได้ระดมสมอง ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์ 7S และเชื่อว่าภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยจะเป็นทางออกของประเทศและมวลมนุษยชาติ เมื่อโลกต้องเผชิญวิกฤตร่วมกัน

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครบรอบ 79 ปีของการสถาปนา หากเปรียบเป็นบุคคลก็เท่ากับผู้สูงวัยคนหนึ่ง แต่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และก้าวไปอย่างมั่นคง และยังเป็นปีที่เราต้องรับมือกับวิกฤตของโลก นั่นคือ โควิด-19 ซึ่งไม่ได้เป็นแค่วิกฤตทางด้านสุขภาพของโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทุกประเทศ แต่เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านสุขภาพเป็นทุนเดิม และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 2 ของโลกในการจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้

 

ประชุมวิชาการ 79 ปี อภัยภูเบศร1

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ กล่าวในงานประชุมวิชาการ 79 ปี อภัยภูเบศร

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ 'อภัยภูเบศร' เองก็ต้องปรับกลยุทธ์หลายอย่าง โดยหลักๆใช้หลัก 7s เพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว คือ Strategy วางกลยุทธ์ Structure จัดการโครงสร้าง System ระบบ Style รูปแบบการบริหาร Staff บุคลากร Skill ความเชี่ยวชาญ และ Share value การสร้างค่านิยมองค์กรจากโควิด-19 

หลักกลยุทธ์การดังกล่าว ทำให้ได้บทเรียน 5 ข้อ ที่เรียนรู้จากการทำงานในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาคือ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการทุกอย่างให้รวดเร็ว วิเคราะห์รอยรั่วและรีบอุดรอยรั่วนั้น ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนและสังคม และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ จะทำให้เร็วได้ ต้องดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนับว่าโชคดีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมุนไพรอย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดวิกฤตจึงสามารถนำมาใช้ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกที่ชูการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ที่มีความเสี่ยง นำมาใช้จริงในผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค หรือ patient under investigation

 

วันเกิดรพ. 2563_200624_0140

 

นอกจากนั้นก็มีการจัดทำคู่มืออาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และสมุนไพรผ่านเพจ 'สมุนไพรอภัยภูเบศร' ทุกวัน พบว่าประชาชนมีความสนใจมาก ซึ่งหลังจากโควิด-19 ซาลง ทำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลกลับมาระดมสมองและปรับเข็มมุ่งของโรงพยาบาลในระยะถัดไป ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อน โดยจัดให้มีการปลูกผักสวนครัวกินเอง เน้นผักที่เสริมภูมิต้านทาน เพราะโควิดจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ เราจึงต้องเตรียมการร่างกายให้แข็งแรงตลอด ในส่วนของประชาชนก็ได้ให้โจทย์กับภูมิภูเบศรไปว่าทำอย่างไรให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ด้วยภูมิปัญญาด้านสุขภาพทั้งอาหารและยาสมุนไพร ซึ่งทางภูมิภูเบศรก็ได้ไปจัดทำคอร์สอบรมมา เน้นการสร้างความเข้าใจ ความรู้และทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ และลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ประชาชนผู้สนใจก็สามารถมาเรียนรู้ได้

“อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเร่งทำคือ การวิจัยสมุนไพร เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้รับมือกับโรคที่กำลังเป็นปัญหา ล่าสุดเราเพิ่งส่งสารสกัดกระชายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และพบว่าช่วยฆ่าเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเราสืบค้นจากข้อมูลภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนำกระชายมาบรรเทาอาการหวัด  และยังใช้แก้อาการจมูกไม่ได้กลิ่น ซึ่งเป็นอาการแสดงหนึ่งของการติดเชื้อไวรัสด้วย สิ่งเหล่านี้คือทิศทางที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของเรา” ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

 

วันเกิดรพ. 2563_200624_0142

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง