‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ Infocomic เพื่อการมีชีวิตรอด

‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ Infocomic เพื่อการมีชีวิตรอด
28 พฤษภาคม 2563 | โดย ปริญญ์
4

สารพัดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ถูกทำให้เข้าใจง่าย อ่านสนุก แถมยังถูกสุขอนามัย ตามแบบฉบับ ‘ขายหัวเราะ’ ที่อยู่คู่คนไทยมานาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัทบันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย ‘ขายหัวเราะ’ สร้างสรรค์การ์ตูน KnowCovid รู้ทันโควิด เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการสื่อสาร

ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านตัวการ์ตูนไทย โดยนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.ทั่วประเทศ

ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

อีกทั้งการไม่เข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมของประเทศในการส่งเสริมสังคมคุณภาพ และพัฒนาคนให้มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต จึงได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid และกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป ในนามหนังสือการ์ตูนไทย ‘ขายหัวเราะ’ จัดทำหนังสือการ์ตูน ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ เล่มนี้ขึ้นมา

cov know

ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid กล่าวว่า โครงการ ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ เป็นอีกโครงการที่ตนตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้น โดยหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้อธิบายข้อมูลไว้ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน หวังให้สาระและความสนุก ช่วยให้ทุกคนคลายความเครียด ความกังวล ฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ หนังสือการ์ตูน ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพื่อให้มีความรู้ทันโควิด-19 ทั่วถึงกันและอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

ด้าน นายแพทย์ ลิวิวยูร์ เวอร์ดราสโค ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ขายหัวเราะเฉพาะกิจเล่ม ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มอบองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเนื้อหา โดยเน้นความพร้อมของสังคมในการก้าวไปกับ ‘ความปรกติใหม่’ ของชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย หากเราปกป้องตัวเองได้ ก็เท่ากับว่าเราปกป้องชุมชนและสังคมได้เช่นกัน ซึ่งทิศทางการระบาดของโรคในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่ในมือของเราทุกคน

KnowCovid__Page_06

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความน่าสนใจของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้อยู่ที่การนำข้อมูลมาย่อยให้อ่านง่ายผ่านตัวการ์ตูน ลายเส้น และการเล่าเรื่องตามแบบฉบับของขายหัวเราะ ซึ่งการได้รับโอกาสนี้ พิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป (ขายหัวเราะ) เปิดเผยว่า ขายหัวเราะตั้งใจเป็นสื่อการ์ตูนชั้นนำของไทยในแง่ของ Infocomic เมื่อขายหัวเราะได้รับการติดต่อจาก ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในการจัดทำการ์ตูนเล่มนี้ โดยรับการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ WHO UN และ สธ. ทำให้เนื้อหาภายในเล่ม นำเสนอออกมาในหลากหลายมิติ อาทิ ความเชื่อผิดๆ 12 ประการ เกี่ยวกับโรคโควิด-19, โควิด-19 อยู่ที่ไหนบ้าง?, การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาความเครียดจากวิกฤตโรคโควิด-19 เป็นต้น

“ขายหัวเราะรู้สึกภูมิใจที่งานศิลป์ในรูปแบบการ์ตูนซึ่งเป็นความถนัดได้ช่วยสื่อสาร ทำประโยชน์ให้กับสังคมในยามวิกฤติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยปกป้องชีวิตผู้คน ลดปัญหาการแพร่เชื้อ ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมาก รวมถึงส่งต่อกำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ เพราะเรามองว่าอารมณ์ขันและสุขภาพจิตที่ดีก็สำคัญสำหรับทุกชีวิตในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับการ์ตูน ‘KnowCovid รู้ทันโควิด’ ได้ที่ GoCovid.issara.in.th”

หนังสือการ์ตูนจำนวน 50,000 เล่ม กำลังถูกส่งต่อไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นสื่อกลางถึงความเข้าใจ อย่างเข้าถึง เหมือนกับที่ขายหัวเราะเป็นมาเสมอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง