ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3227 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0320 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3227 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0320 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.3227 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.3547 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0320 บาท/ยูโร)