PTTGC ปิดดีลซื้อ Allnex Holding เดินหน้าแผนขยายสินค้ามูลค่าสูง

PTTGC ปิดดีลซื้อ Allnex Holding เดินหน้าแผนขยายสินค้ามูลค่าสูง

PTTGC ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Allnex Holding ตามแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคเมกะเทรนด์

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า อ้างถึงหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัท เลขที่ 01-137/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค.2564 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โดยบริษัท

ในการลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB) ในบริษัท Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) นั้น บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าการดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564

บริษัท คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม HVB ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends

ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทและกลุ่มบริษัทเป้าหมายจะสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ การเร่งสร้างนวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์