ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.60 สงขลา 64.35 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.80 สงขลา 64.55 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.45 สงขลา 40.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.65 สงขลา 40.40

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.60 64.35 64.80 64.55
ชั้น 2 64.00 63.75 64.20 63.95
ชั้น 3 63.45 63.20 63.65 63.40
ชั้น 4 63.15 62.90 63.35 63.10
ชั้น 5 62.70 62.45 62.90 62.65
ยางแท่ง        
STR5L 58.00 57.75 58.20 57.95
STR20 55.95 55.70 56.15 55.90
น้ำยางข้น 60% 40.45 40.20 40.65 40.40
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564