ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3547 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0752 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.3547 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0752 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.3547 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.2795 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0752 บาท/ยูโร)