ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.30 สงขลา 64.05 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.50 สงขลา 64.25 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.45 สงขลา 40.20 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.65 สงขลา 40.40

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.30 64.05 64.50 64.25
ชั้น 2 63.70 63.45 63.90 63.65
ชั้น 3 63.15 62.90 63.35 63.10
ชั้น 4 62.85 62.60 63.05 62.80
ชั้น 5 62.40 62.15 62.60 62.35
ยางแท่ง        
STR5L 58.00 57.75 58.20 57.95
STR20 55.75 55.50 55.95 55.70
น้ำยางข้น 60% 40.45 40.20 40.65 40.40
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564