ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2795 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0792 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.2795 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0792 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.2795 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.3587 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0792 บาท/ยูโร)