ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.509 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.509 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.509 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.518 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.009 บาท/ดอลลาร์)