ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.80 สงขลา 63.55 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.00 สงขลา 63.75 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 40.25 สงขลา 40.00 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 40.45 สงขลา 40.20

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 63.80 63.55 64.00 63.75
ชั้น 2 63.20 62.95 63.40 63.15
ชั้น 3 62.65 62.40 62.85 62.60
ชั้น 4 62.35 62.10 62.55 62.30
ชั้น 5 61.90 61.65 62.10 61.85
ยางแท่ง        
STR5L 58.50 58.25 58.70 58.45
STR20 55.75 55.50 55.95 55.70
น้ำยางข้น 60% 40.25 40.00 40.45 40.20
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564