กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครผู้สำเร็จศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 16 มกราคม 2565

รายงานข่าวจาก กรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 52 (1/2565) โดยผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 - 16 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะประกาศที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ในวันที่ 30 เมษายน 2565

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8188 ในวันและเวลาราชการ หรือที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ