“ชลบุรี-ระยอง”ชงแซนด์บ็อกซ์ เปิดท่องเที่ยวอยู่ร่วมโอมิครอน

“ชลบุรี-ระยอง”ชงแซนด์บ็อกซ์ เปิดท่องเที่ยวอยู่ร่วมโอมิครอน

หอการค้าไทยลงพื้นที่ภาคตะวันออกหารือกับหอการค้าชลบุรีและหอการค้าจังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศด้าน หอการค้าจังหวัดชลบุรี-ระยอง เผย พร้อมเปิดรับท่องเที่ยวเพราะทำตามมาตรการรัฐ แม้จะมีโอมิครอนาต้องอยู่ร่วมกันให้ได้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ถึงแม้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะชะลอการเดินทางของคนที่จะเข้าประเทศ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน แต่สถานการณ์การระบาดภายในประเทศมีแนวโน้มดี โดยมีผู้ติดเชื้อรายวันลดลงจึงไม่เห็นด้วยกับการล็อคดาวน์เหมือนหลายประเทศที่ทำไปแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เสนอให้พัทยา ชลบุรี ระยอง ซึ่งอาจจะรวมถึงกรุงเทพและจังหวัดที่พร้อมทั้งการฉีดวัคซีนและจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยให้เป็นพื้นที่แซนด์บ๊อกในลักษณะเดียวกับภูเก็ต โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดระบบลงทะเบียน Thailand Pass ต่อและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้วางแผนล่วงหน้ามาแล้ว

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 70 % ซึ่งบางพื้นที่ก็ฉีดแล้ว 100 % เช่น เกาะสีชัง ขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยได้ขึ้นทะเบียนทั้งมาตรฐาน SHA และ SHA+ รวมถึง SHA extra plus ด้วย ซึ่งรองรับนักเดินทางในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ด้วยความปลอดภัยและมั่นใจ ซึ่งถือว่าจังหวัดมีความพร้อมในเรื่องการเปิด Sandbox

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาชลบุรีได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวมาก และหากเปิด Sandbox ได้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้มาก โดยขณะนี้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้ว 10% แต่หากปิดโอกาสก็ทำให้นักท่องเที่ยวหายหมด นักท่องเที่ยวไม่กลับมาอีกและไปที่อื่นแทน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เสียโอกาส

“นักท่องเที่ยวที่จองที่พักโรงแรมไว้แล้วคิดว่ามาแล้วก็ไม่ต้องกักตัว แต่เมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมใหม่อีกครั้งเพื่อป้องกันโอมิครอนก็ตกใจ ขณะนี้ชลบุรีมีความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว เพราะได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ แม้จะมีโอมิครอนก็มองว่าเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ จะให้กลับมาปิดเหมือนเดิมผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้เศรษฐกิจยังแย่อยู่

นายพิธพร สมะลาภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าวันละ100 คน การฉีดวัคซีนตามสถานที่ท่องเที่ยวเกือบ 100% มีการดำเนินการตามมาตรฐานสาธารณสุข ดังนั้นชลบุรีและระยองพร้อมมากในการเปิดการท่องเที่ยวแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกได้ทันที แต่ขอให้รัฐลดกระบวนการขั้นตอน เช่น เวลาการกักตัว

ทั้งนี้ การปิดเมืองไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้อง แต่ต้องทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิดนี้ให้ได้เพราะโควิดนี้จะไม่ตายไปจากโลกก็จะมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆ ดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 สร้างการป้องกันที่ดี รักษาหากติดโควิด ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวก็ต้องมีการวางแผนกันเป็นเดือนๆ ไม่ใช่จะมาวันนี้พรุ่งนี้ พื้นที่การท่องเที่ยวก็ต้องมีการวางแผนรองรับเช่นกัน

“ภาคท่องเที่ยวระยองกระทบหนักมาก แต่ยังโชคดีที่ยังมีภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วย ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเดินต่อได้ หากเปิดแซนด์บ็อกซ์ได้จะช่วยเศรษฐกิจและผู้ประกอบการได้มาก"