ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4751 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0501 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4751 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0501 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (23 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.4751 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (22 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.4250 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0501 บาท/ยูโร)