ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.593 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.176 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.593 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.176 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (23 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.593 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (22 ธ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.769 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.176 บาท/ดอลลาร์)