เลขาฯสมช.ยัน“เอกชน”จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ข้ามปีได้-ไม่เกี่ยวกทม.งดจัดงาน

เลขาฯสมช.ยัน“เอกชน”จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ข้ามปีได้-ไม่เกี่ยวกทม.งดจัดงาน

เลขาฯสมช.ยัน“เอกชน”จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ข้ามปีได้ ย้ำเคร่งครัดมาตรการด้านสาธารณสุข บอกกทม.งดจัดกิจกรรมข้ามปี ไม่เกี่ยวมติศบค.

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศปก.ศบค. ระบุถึง กรณีการอนุญาตจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้เอกชนสามารถจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้  โดยผู้จัดงานจะต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้า ซึ่งทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆ จะต้องเป็นผู้ลงไปกำกับดูแล รวมถึงตรวจสอบเรื่องมาตรการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นวางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
 

ส่วนการยกเลิกการจัดกิจกรรการจัดงานปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีลานคนเมือง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร นั้น พลเอกสุพจน์ ระบุว่า  เป็นเรื่องของความไม่พร้อมในสถานที่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของศบค.แต่อย่างใด