ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 67.55 สงขลา 67.30 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 67.75 สงขลา 67.50 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.70 สงขลา 46.45 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 46.90 สงขลา 46.65

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 67.55 67.30 67.75 67.50
ชั้น 2 66.95 66.70 67.15 66.90
ชั้น 3 66.40 66.15 66.60 66.35
ชั้น 4 66.10 65.85 66.30 66.05
ชั้น 5 65.65 65.40 65.85 65.60
ยางแท่ง        
STR5L 69.50 69.25 69.70 69.45
STR20 58.50 58.25 58.70 58.45
น้ำยางข้น 60% 46.70 46.45 46.90 46.65
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564