“ก้าวไกล” ผิดหวังสภาเลื่อน “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ลั่นยังลุยหาความจริงต่อ

“ก้าวไกล” ผิดหวังสภาเลื่อน “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ลั่นยังลุยหาความจริงต่อ

“พรรคก้าวไกล” แถลงผิดหวัง “สภา” เสียงข้างมากลงมติเลื่อนพิจารณา “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” เหตุการณ์ 14 ต.ค. 63 ย้ำเป็น 1 ปีที่รอคอยเพื่อพิสูจน์ความจริง สร้างความกระทบจิตใจประชาชน มีคนถูกเอาผิด ม.110 โทษสูงสุดประหารชีวิต ลั่นเดินหน้าตรวจสอบความจริงต่อ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 25 บางขุนเทียน ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล และนายสุทธวรรณ สุบรรณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม เขต 3 ในฐานะผู้เสนอญัตติด่วนขอให้สภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 หรือที่เรียกว่า “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” และ น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ในฐานะผู้เสนอเลื่อนญัตติขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 2 ธ.ค. 2564 เมื่อจบการพิจารณาญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เนื่องจากญัตติดังกล่าวได้เลื่อนขึ้นมาแทรก “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ที่มีคิวพิจารณาในวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯกลับเข้ามาพิจารณาก่อนด้วยจำนวน 246 ต่อ 45 และงดออกเสียง 6 เสียง

“ก้าวไกล” ผิดหวังสภาเลื่อน “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ลั่นยังลุยหาความจริงต่อ

นายณัฐชา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลรู้สึกผิดหวังต่อผลการลงมติที่เกิดขึ้น ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่ พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เเละนายสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอญัติด่วน ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27 ต.ค. 2563 เป็นเวลากว่า1 ปีเต็มที่เรารอคอย ที่จะพิสูจน์ความจริงกรณีที่กระทบจิตใจประชาชน จากกรณีที่เกิดขึ้นในการถวายอารักขาเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมีประชาชนถูกกฎหมายมาตรา 110 เอาผิดถึงขั้นประหารชีวิต เราจึงมีความเสียใจอย่างมากที่สภาไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

“ก้าวไกล” ผิดหวังสภาเลื่อน “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ลั่นยังลุยหาความจริงต่อ

“พรรคก้าวไกลต้องการให้นำความจริงขึ้นมาเปิดเผยต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  จึงได้ยื่นญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร เเละประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุเป็นญัตติด่วนในวาระการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นญัตติด่วนลำดับที่ 1 ที่จะมีการพิจารณา แต่สัปดาห์ก่อนมีการเสนอนำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลกขึ้นมาพิจารณาแทนญัตตินี้ เราก็พยายามต่อสู้ แต่ฝ่ายรัฐบาลได้เตะถ่วงในการเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อ โดยในวันนี้ ทาง ส.ส.วรรณวรี ได้เสนอให้เลื่อนญัตติด่วนขบวนเสด็จกลับขึ้นมาพิจารณา ปรากฎว่า สภาผู้แทนราษฎร ยังยืนยันไม่เลื่อนญัตติในการหาข้อเท็จจริงกรณีขบวนเสด็จขึ้นมาพิจารณาภายใต้กลไกของกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร เราเสียใจที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้โหวตขานชื่ออีกครั้ง เนื่องจากไม่ตรงกับเจตนารมณ์ข้อบังคับของสภา ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแทรกระเบียบวาระที่เรารอมากว่า 1 ปี เเละในวันนี้ผลโหวตที่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติกลับมาพิจารณามีเพียง 45 เสียงเท่านั้น เราเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะผู้แทนราษฎรที่อาสาเข้ามาทำงานเเทนพี่น้องประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เราจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล และพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ที่กระทบต่อโครงสร้างการบริหารประเทศ” นายณัฐชา กล่าว

นายณัฐชา กล่าวด้วยว่า พี่น้องประชาชนยังรอคอยที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเส้นทางขบวนเสด็จวันนั้น พรรคก้าวไกล ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าญัตตินี้ ยังคงเป็นญัตติด่วนที่เราจะต่อสู้เพื่อให้นำเรื่องนี้เข้าสู่กลไกของกรรมาธิการ เพราะจะทำให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน หรือแม้แต่คณะรัฐมนตรี ทุกฝ่ายจะมีโอกาสเข้ามาพูดคุย หารือกันในพื้นที่ปลอดภัยของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อค้นหาความจริงและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

“ก้าวไกล” ผิดหวังสภาเลื่อน “ญัตติด่วนขบวนเสด็จฯ” ลั่นยังลุยหาความจริงต่อ