ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.719 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.027 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.719 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.027 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (30 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.719 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.746 บาท/ดอลลาร์ 
(แข็งค่า 0.027 บาท/ดอลลาร์)