ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4268 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4231 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.4268 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4231 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 38.4268 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (26 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 38.0037 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4231 บาท/ยูโร)