ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.746 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.204 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.746 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.204 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.746 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (26 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.542 บาท/ดอลลาร์ 
(อ่อนค่า 0.204 บาท/ดอลลาร์)