"ก้าวไกล" แพ้ขาดลอย ในเขตแดนทหาร "บูรพาพยัคฆ์" ผลเลือกตั้ง อบต.

การเลือกตั้ง อบต. ผู้สมัครนายกฯกลุ่มก้าวไกล แพ้ขาดลอยในเขตแดนทหาร "บูรพาพยัคฆ์" ย่านนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อเวลา 0.45 น. วันนี้ 29 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) อย่างไม่เป็นทางการจำนวน 55 อบต. ใน 7 อำเภอ หลังจากปิดหีบการเลือกตั้ง และ นับคะแนนแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฯแต่ละแห่ง ได้ขึ้นป้ายโปสเตอร์ประกาศผลให้ประชาชนทราบทันที

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (อบต.) อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พื้นที่ตั้งในเขตร่วมกับหน่วยทหาร “บูรพาพยัคฆ์” หรือ กองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ร .2 รอ.) หน่วยทหาราบกองพลยานเกราะแห่งแรกของไทย พบผู้สมัครนายก อบต.กลุ่มก้าวไกลแพ้ขาดลอย

โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรียงตามลำดับคะแนน ได้แก่ นายศิวภณ ศรีกสิกิจ อันดับ 1 คะแนน 3,289 อันดับ 2 นางเพ็ญรุ่ง สุขญาติ ได้คะแนน 2,735 อันดับ 3 นางประคอง บุญฤธิการ ผลคะแนนได้ 2,125 คะแนน นายสมบุญ วัชรถานนท์ ผู้สมัครกลุ่มก้าวไกล อันดับ 4 ผลคะแนนได้ 552 คะแนน

ขณะที่ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก (อบต.) อ.เมืองปราจีนบุรี ที่ตั้งแห่งเมืองไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแหล่งเศรษฐกิจพันธุ์ไม้ นายอุดม ตระกูลษา อันดับ 1 ได้คะแนน 4,919 คะแนน นายณรงค์สิงห์แหลมอันดับ 2 ได้ 1,634 คะแนน

และในย่านที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม 304 แหล่งหนุ่ม –สาวฉันทนา ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 แห่ง ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต) ได้รับคะแนน อันดับ 1 นายโยธิ พงษ์อ้อ ผลคะแนน ได้ 6,600 คะแนน อันดับ 2นายอะนนท์ เจริญสุข อดีตนายก อบต.ท่าตูม ได้ 6,080 คะแนน อันดับ 3 นายหรรษา กำปั่นทอง อดีตผู้สมัคร สส.ปราจีนบุรีกลุ่มก้าวไกล ผลคะแนนได้ 326 คะแนน อันดับ 4 นายกิจวัตร วรรณทิรางกูล คะแนน 243 คะแนน อันดับ 5 นายปัญญา นุชแดง ผลคะแนน120 คะแนน

 

ขณะที่ นายกรกฎ เชาว์เจริญชล. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่า “จะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ .29พ.ย.64 นี้