ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.25 สงขลา 68.00 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.45 สงขลา 68.20 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.60 สงขลา 46.35 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.80 สงขลา 46.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 68.25 68.00 68.45 68.20
ชั้น 2 67.65 67.40 67.85 67.60
ชั้น 3 67.10 66.85 67.30 67.05
ชั้น 4 66.80 66.55 67.00 66.75
ชั้น 5 66.35 66.10 66.55 66.30
ยางแท่ง        
STR5L 71.00 70.75 71.20 70.95
STR20 60.00 59.75 60.20 59.95
น้ำยางข้น 60% 46.60 46.35 46.80 46.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564