"ไพบูลย์" อัดเกมฝ่ายค้าน จ่อนำผลลงมติส.ส.เข้าโปรแกรมประมวลผล

"ไพบูลย์" อัดเกมฝ่ายค้าน จ่อนำผลลงมติส.ส.เข้าโปรแกรมประมวลผล

"ไพบูลย์" อัดเกมฝ่ายค้านอ้างธรรมเนียมปฏิบัติไม่แสดงตนประชุมสภา จ่อนำผลโหวตส.ส.เข้าโปรแกรมประมวลผลเช็คชื่อส.ส.ลงมติ-ขาดประชุม

ที่รัฐสภา  นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แถลงถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 24 พ.ย. ที่มีข้อถกเถียงเรื่ององค์ประชุมจนส่งผลให้ต้องนับองค์ประชุมแบบขานรายชื่อว่า ผลที่ออกมาฝ่ายรัฐบาลร่วมประชุม 263 คน ฝ่ายค้าน 1 คน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมาเกินองค์ประชุมถึง 25 คน 

ทั้งนี้ยืนยันการทำหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทุกคน ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา114 ที่ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อีกทั้งข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ14 และข้อบังคับการประชุม ส.ส. หมวด 2 ต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุม ให้สมาชิกทำหน้าที่เว้นแต่เจ็บป่วยสุดวิสัย และที่สำคัญ ส.ส. ทั้ง 475 คนได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษี จึงต้องทำหน้าที่

 

เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในการประชุมสภาฯสัปดาห์หน้าจะนำผลการโหวต นับองค์ประชุมทุกครั้งของสภาฯ ไปเข้าโปรแกรมประมวลผล เพื่อให้เห็นว่ามี ส.ส. รัฐบาล ฝ่ายค้าน มาประชุมกี่คน ขาดประชุมกี่คน แยกย่อยเป็นรายพรรคการเมือง และรายบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูล เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือทางออนไลน์ และจัดแถลงข่าวรายงานผลให้ประชาชนรับทราบ

ส่วนเรื่องที่อ้างประเพณีว่าฝ่ายค้านไม่ต้องรักษาองค์ประชุมแต่เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่ได้มีกำหนดในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเลี่ยงที่จะไม่มาประชุม ซึ่งการที่จะประมวลผล ฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์ เพราะคนที่มาก็จะได้รับการเผยแพร่ว่าทำหน้าที่ ส่วนรัฐบาล ก็จะเป็นไปตามที่หน้าพรรคพลังประชารัฐกำชับให้มาประชุม และการตรวจสอบครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรุปสภาฯ โดยจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันนี้ ไม่ตรวจสอบย้อนหลัง ในฐานะที่เป็น ส.ส. อยากทำทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนจะทำให้การทำงานของฝ่ายค้านและรัฐบาลลำบากขึ้นหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปัญหาองค์ประชุมจะได้จบวัฒนธรรมที่บอกว่าฝ่ายค้านกินภาษีเหมือนกันแต่ไม่ต้องทำงานก็ได้ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ส่วนที่ฝ่ายค้านจะใช้เป็นกลเกมในสภาฯ ควรใช้ในรูปแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งกระทู้ถาม หรือตรวจสอบผ่านคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็น ส.ส. ต้องมาประชุมสัปดาห์หน้าก็จะรู้ว่าใครมาหรือไม่มาประชุม