ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7185 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0103 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7185 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0103 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (25 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 37.7185 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 37.7288 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0103 บาท/ยูโร)