"ไทย" ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย แม้ "สหรัฐ" เชิญร่วมซัมมิทหรือไม่

"ไทย" ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย แม้ "สหรัฐ" เชิญร่วมซัมมิทหรือไม่

"ดอน ปรมัตถ์วินัย" ยืนยัน ประเทศไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตย และไม่ได้ติดใจว่าได้รับเชิญหรือไม่ ขึ้นอยู่ดุลพินิจของสหรัฐ ในฐานะประเทศผู้จัด อาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยในการพิจารณาตนเอง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรณีสหรัฐเชิญ 110 ประเทศร่วมการประชุมซัมมิทประชาธิปไตย (Summit for Democracy) โดยในรายชื่อประเทศดังกล่าวไม่มีไทยว่า ประเทศไทยรับทราบเกี่ยวกับการประชุมซัทมิท ซึ่งสหรัฐริเริ่มจัดขึ้นจากมุมมองของสหรัฐ 

ในส่วนของไทย ไม่ได้ติดใจว่าจะได้รับเชิญหรือไม่ โดยการเลือกเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นดุลพินิจของสหรัฐ ในฐานะประเทศผู้จัดที่อาจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยในการพิจารณาของตนเอง 

"ไทยยังคงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ ทั้งที่ได้รับเชิญและมิได้รับเชิญ" รองนายกฯดอน กล่าว

ที่ผ่านมา ไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ที่มีความเป็นสากลและเป็นการประชุมที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง อาทิ  การประชุม Bali Democracy Forum ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีและได้มีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์มาโดยตลอด