ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7288 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2070 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7288 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2070 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 37.7288 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (23 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 37.5218 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2070 บาท/ยูโร)