ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 68.20 สงขลา 67.95 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 68.40 สงขลา 68.15 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 46.00 สงขลา 45.75 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 46.20 สงขลา 45.95

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 68.20 67.95 68.40 68.15
ชั้น 2 67.60 67.35 67.80 67.55
ชั้น 3 67.05 66.80 67.25 67.00
ชั้น 4 66.75 66.50 66.95 66.70
ชั้น 5 66.30 66.05 66.50 66.25
ยางแท่ง        
STR5L 70.00 69.75 70.20 69.95
STR20 60.05 59.80 60.25 60.00
น้ำยางข้น 60% 46.00 45.75 46.20 45.95
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564