ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.071 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.071 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (23 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 33.071 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (22 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 32.865 บาท/ดอลลาร์ 
(อ่อนค่า 0.206 บาท/ดอลลาร์)