ปชป.ดัน "2พ.ร.ป.เลือกตั้ง" นัดส.ส.ถกพรุ่งนี้ "ราเมศ"รับชิงยุบสภากม.สะดุด

ปชป.ดัน "2พ.ร.ป.เลือกตั้ง" นัดส.ส.ถกพรุ่งนี้ "ราเมศ"รับชิงยุบสภากม.สะดุด

ปชป.นัดถกพรุ่งนี้ ดันแก้2กฎหมายเลือกตั้ง "ราเมศ" ยันพรรคพร้อมให้ความร่วมมือ ยอมรับชิงเกมยุบสภาก่อนกฎหมายมีผล กระบวนการสะดุด

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณา ศึกษา รวบรวม ข้อมูลในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึงการเตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวว่า

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564  ได้มีผลใช้บังคับในวันนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดจำนวน ส.ส.เขต เป็น 400 คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือก ส.ส.เขต ได้หนึ่งใบ ส่วนบัตรเลือกตั้งอีกใบเลือกพรรคการเมืองก็คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณคะแนนและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัคร การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และเรื่องอื่นๆ นั้น

 ในส่วนของพรรคได้มีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.ในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และคณะณะทำงานจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายในวันพุธที่24พ.ย.นี้

ส่วนกรณีพ.ร.ป.พรรคการเมือง ได้มีการเตรียมร่างไว้แล้วเช่นกัน เหตุเพราะมีบางส่วนที่จำเป็นต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งสองฉบับจะมีนายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคเป็นหลักในการดำเนินการในการยกร่าง และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)จะทำหน้าที่หลักในการประสานกับวิปรัฐบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แน่นอนที่สุดว่าเมื่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จหากมีการยุบสภาอาจเกิดปัญหาได้ ในส่วนของพรรคพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะเสนอต่อรัฐสภาอย่างเต็มที่