ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.60 สงขลา 64.35 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.80 สงขลา 64.55 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.95 สงขลา 43.70 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 44.15 สงขลา 43.90

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.60 64.35 64.80 64.55
ชั้น 2 64.00 63.75 64.20 63.95
ชั้น 3 63.45 63.20 63.65 63.40
ชั้น 4 63.15 62.90 63.35 63.10
ชั้น 5 62.70 62.45 62.90 62.65
ยางแท่ง        
STR5L 65.70 65.45 65.90 65.65
STR20 57.80 57.55 58.00 57.75
น้ำยางข้น 60% 43.95 43.70 44.15 43.90
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564