เปิดวาระ ครม.สัญจรกระบี่ นายกฯถกฟื้นท่องเที่ยวภาคใต้อันดามัน

เปิดวาระ ครม.สัญจรกระบี่ นายกฯถกฟื้นท่องเที่ยวภาคใต้อันดามัน

เปิดวาระ ครม.สัญจรกระบี่ นายกฯถกฟื้นท่องเที่ยวภาคใต้อันดามัน ทีเส็บเสนอดึง 3 งานระดับโลกจัดในไทย พลังงานชงขยายกรอบเงินกู้กองทุนน้ำมัน 2 หมื่นล้าน อุ้มดีเซลไม่เกิน 30 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันนี้ (16 พ.ย.) ณ ห้องประชุมโภคีธรา โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 

ทั้งนี้ก่อนการประชุม ครม.นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ ห้องประชุมโภคีธรา โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท โดยหารือกับภาคเอกชน ราชการท้องถิ่นใน 6 จังหวัดเพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้ฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยเร็ว โดยข้อเสนอจะนำเข้าสู่การรับทราบของที่ประชุม ครม.และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ และจัดลำดับความสำคัญโครงการต่อไป

สำหรับวาระการพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่

1. ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการและที่พักเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา 

2.ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๑

3.ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนง
ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4.การขออนุมัติกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20000 ล้านบาท  เพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร 

5.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) จ.กระบี่ พิจารณาให้ทีเส็บไปประมูลเพื่อเสนอตัวประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก 3 งาน ประกอบด้วย 1.การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ.2026) จ.อุดรธานี 2.การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) จ.นครราชสีมา 3.การจัดงานเอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ไทยแลนด์  ปี 2571

วาระที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)


1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ .. )


2. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำหรับข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดได้แก่ การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)
1. กระทรวงทรัพยากรฯเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเข้าสู่
บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List ของศูนย์มรดกโลก 


2. ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน
ในพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในท้องที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล ๒๑ จังหวัด


3.รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไข
ปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019