TFEX REPORT 29 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 29 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 29 October 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 407,543 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 130,933 สัญญา

Single Stock Futures 194,927 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 57,509 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 7,087 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 11,866 สัญญา USD Futures 12,263 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 4,525,744 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 974.67 จุด ลดลง -2 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ 0.03 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 29 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3K22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 68.7 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 0 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 29 October 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)