ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 65.15 สงขลา 64.90 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 65.35 สงขลา 65.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30 (ธ.ค) กรุงเทพฯ 43.75 สงขลา 43.50

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 65.15 64.90 65.35 65.10
ชั้น 2 64.55 64.30 64.75 64.50
ชั้น 3 64.00 63.75 64.20 63.95
ชั้น 4 63.70 63.45 63.90 63.65
ชั้น 5 63.25 63.00 63.45 63.20
ยางแท่ง        
STR5L 64.50 64.25 64.70 64.45
STR20 59.00 58.75 59.20 58.95
น้ำยางข้น 60% 43.55 43.30 43.75 43.50
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564