ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0057 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0877 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0057 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0877 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (28 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0057 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (27 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.9180 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0877 บาท/ยูโร)