สมอ. ลุยตลาดสดปทุมธานี จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องขายสินค้าได้มาตรฐาน

สมอ. ลุยตลาดสดปทุมธานี จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องขายสินค้าได้มาตรฐาน

สมอ. จับมือภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี 37 แห่ง นำร่องขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. เตรียมขยายผลต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและร้านจำหน่าย ตระหนักถึงการเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นอกจากภารกิจด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นแล้ว  กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและกำกับดูแล ทั้งการดำเนินงานด้านการมาตรฐานระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีการค้าโลก

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้ส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของการมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการควบคุมและกำกับติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ล่าสุด สมอ. ได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ ในการร่วมมือกันให้ร้านค้ารายย่อยภายในตลาดทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สมอ. ลุยตลาดสดปทุมธานี จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องขายสินค้าได้มาตรฐาน

โดยนำร่องที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ มีตลาดค้าปลีก-ค้าส่ง มากถึง 37 แห่ง ซึ่งตลาดเหล่านี้มีร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้านวัสดุก่อสร้าง และร้านค้าทุกอย่าง 20 บาท กระจายอยู่โดยรอบ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยง่าย และสะดวก ประกอบกับสินค้ามีราคาถูก จึงทำให้ร้านค้าในลักษณะนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

โดยส่วนใหญ่ร้านค้าเหล่านี้จะขายสินค้าที่ สมอ. ควบคุม เช่น  วัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำ ฝักบัว พัดลม หม้อหุงข้าว เตาปิ้งย่าง กระทะไฟฟ้า หม้ออบลมร้อน ไฟแช็ก ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม  ของเด็กเล่น พาวเวอร์แบงค์ อะแด็ปเตอร์ ปลั๊กพ่วง หลอดไฟ  สปอตไลท์ หลอดไฟแอลอีดี ถ่านไฟฉาย ท่อน้ำดื่ม ภาชนะจานชามเมลามีน ผงซักฟอก ไม้ขีดไฟ ไฟแช็คก๊าซ หัวนมยางดูดเล่น ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง และสีเทียน เป็นต้น 

สมอ. ลุยตลาดสดปทุมธานี จับมือภาคีเครือข่าย นำร่องขายสินค้าได้มาตรฐาน “ร้านค้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในตลาดต่างๆ ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในร้านของตน เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม จึงมีความจำเป็นที่ สมอ. จะต้องให้ความรู้ในการเลือกสินค้ามาจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยขณะนี้ สมอ. ได้ร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มที่จังหวัดปทุมธานีเป็นแห่งแรก ที่ สมอ. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี รวม 37 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ณ สำนักงานตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ พร้อมผู้บริหารตลาดสดน่าซื้อที่เป็นเครือข่ายทั้ง 37 แห่ง เข้าร่วมลงนาม MoU ดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำร่องเป็นพื้นที่แรก และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย