ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 65.05 สงขลา 64.80 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.35 สงขลา 43.10 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.55 สงขลา 43.30

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.85 64.60 65.05 64.80
ชั้น 2 64.25 64.00 64.45 64.20
ชั้น 3 63.70 63.45 63.90 63.65
ชั้น 4 63.40 63.15 63.60 63.35
ชั้น 5 62.95 62.70 63.15 62.90
ยางแท่ง        
STR5L 64.20 63.95 64.40 64.15
STR20 58.40 58.15 58.60 58.35
น้ำยางข้น 60% 43.35 43.10 43.55 43.30
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564