ตามคาด! “ชลน่าน” ผงาด หัวหน้า “เพื่อไทย” ไร้คู่แข่ง เปลี่ยนโฆษก-เหรัญญิกใหม่

ตามคาด! “ชลน่าน” ผงาด หัวหน้า “เพื่อไทย” ไร้คู่แข่ง เปลี่ยนโฆษก-เหรัญญิกใหม่

ไม่พลิกโผ! “ชลน่าน ศรีแก้ว” ผงาดนั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย” แบบไร้คู่แข่ง “ประเสริฐ” เลขาฯพรรคตามเดิม “กิตติรัตน์-พิชัย” ออกจากกรรมการบริหาร “ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์” โฆษก “ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์” เหรัญญิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่ จ.ขอนแก่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ช่วงบ่ายมีวาระสำคัญคือเรื่องปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค หลังจากที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่ง หวังเปิดทางคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนพรรคต่อ ขณะเดียวกันได้เปิดตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร มาเป็นที่ปรึกษาพรรค

“ชลน่าน” ผงาด หัวหน้า “เพื่อไทย”

สำหรับผลการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สมาชิกให้ความไว้วางใจ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีคนอื่นเสนอตัวเป็นคู่แข่ง

“ชลน่าน” ผงาด หัวหน้า “เพื่อไทย” ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ,นายสุทิน คลังแสง , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ,และนายสรวงศ์ เทียนทอง โดยมีการปรับเปลี่ยนคือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายพิชัย นริพทะพันธ์ ออกจากตำแหน่ง ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามเดิม

 “ชลน่าน” ผงาด หัวหน้า “เพื่อไทย”

ส่วน นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ นั่งตำแหน่งโฆษกพรรคแทน นางสาวอรุณี กาสยานนท์ ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคแทน นอกจากนี้ยังมีการปรับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค เป็น นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 23 คน

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค
2. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค
3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค
4. นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค
6. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค
7. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค
8. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค
9. นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค
10. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค
11. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค
12. นายนพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค
13. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค
14. นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค
15. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค
16. นายจักรพงษ์   แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
17. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค
18. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค
19. นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค
20. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค
21. นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค
22. นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี กรรมการบริหารพรรค
23. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค