"ทีมศก.รุ่นใหม่ พท." เปิดวิสัยทัศน์ ฟื้นประเทศ เน้นพัฒนา3จุดแข็ง-ต่อยอดIT

ทีมเศรษฐกิจรุ่นใหม่เพื่อไทย แสดงวิสัยทัศน์ พรุ่งนี้ เพื่อไทย มอง 3อุตสาหกรรม ​“ท่องเที่ยว การแพทย์ การเกษตร ยังเป็นจุดแข็ง พร้อมชูการพัฒนาเทคโนโลยี

         ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน”

 

          ช่วงหนึ่งของการประชุม ทีมเศรษฐกิจรุ่นใหม่เพื่อไทย นำโดยนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยเปรียบประเทศไทยที่ผ่านมาว่าเหมือนคนป่วย และไม่สนใจว่าใครจะแซง ทำให้ประเทศไทยขาดการแข่งขันและเสน่ห์ดึงดูด มีเพียงธุรกิจยุคเก่าที่เติบโต  ขณะที่รัฐเอื้อกลุ่มทุนด้วยสิทธิประโยชน์

 

          "ผมมองว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศ คือ    อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และด้านการเกษตร  โดยพรรคเพื่อไทยสนใจแนวคิด  ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว สถาบันการเงินช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งระบบ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านทิศทางการให้สินเชื่อได้ รวมทั้งต้องการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารจากพื้นฐานไปสู่อาหารคุณภาพสูงด้วยนโยบายด้านการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทั้ง 3 อุตสาหกรรมนั้น มีประชากรนับสิบล้านคนที่จะได้ประโยชน์ ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเศรษฐกิจไทย" นายเผ่าภูมิ กล่าว

"ทีมศก.รุ่นใหม่ พท." เปิดวิสัยทัศน์ ฟื้นประเทศ เน้นพัฒนา3จุดแข็ง-ต่อยอดIT

          ด้าน นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลักการสำคัญของพรรคเพื่อไทย คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แต่ปัจจุบันประเทศไทยต้องเจอกับอุปสรรคหลายด้าน อาทิ ด้านกฎหมาย ที่พบว่ามีกฎหมายกว่า  600 ฉบับ ต้องปรับปรุงเพื่อให้ , ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะด้วยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยสูง ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้รัฐบาลปัจจุบันจะออก พ.ร.ก.ซอฟต์โลน แต่พบเงื่อนไขจำนวนมาก, การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งคนไทยมีสถานะเป็นเพียงผู้ใช้งาน ไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้นประเทศไทยควรกำจัดอุปสรรคและขยายโอกาสด้วยเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เศรษฐกิจแบบใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ และการท่องเที่ยวแบบใหม่ของประเทศไทยประสบความสำเร็จ 

 

          "ทีมศก.รุ่นใหม่ พท." เปิดวิสัยทัศน์ ฟื้นประเทศ เน้นพัฒนา3จุดแข็ง-ต่อยอดIT

 

          ขณะที่ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย มีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า 5 หมื่นล้านบาท ถูกขนานนามว่าเป็นประตูสู่อินโดจีน แต่โอกาสเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยมองเห็น พรุ่งนี้ของจังหวัดหนองคายจะเป็น ประตูมังกร เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงจากจีนถึงกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  แม้ในอดีตพรรคเพื่อไทยเคยเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย เพื่อเตรียมเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากจีน แต่เพราะการรัฐประหาร ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จึงไม่มีความคืบหน้า

"ทีมศก.รุ่นใหม่ พท." เปิดวิสัยทัศน์ ฟื้นประเทศ เน้นพัฒนา3จุดแข็ง-ต่อยอดIT

 

         "พรรคเพื่อไทย ต้องการให้คนไทยเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนี้ให้เร็วที่สุด จึงได้เสนอให้เชื่อมรถไฟจากเวียงจันทน์ถึงหนองคายก่อน ขบวนรถไฟจากจีนมาเวียงจันทน์เป็นขบวนสินค้า 14 ขบวน เป็นผู้โดยสาร 4 ขบวน ซึ่ง 14 ขบวนนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการลำเลียงสินค้าไทยไปสู่ประเทศจีนซึ่งมีพลเมืองนับพันล้านคนได้ เป็นโอกาสทางการค้า การท่องเที่ยว และเป็นความเจริญใหม่ที่พาดผ่านเมืองอีสาน หากโครงการนี้สำเร็จ จะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะได้ประโยชน์มากมาย" นายกฤษฎา กล่าว

 

         ส่วน นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถึงด้านท่องเที่ยว โดยเชื่อมั่นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวไทยยังไปต่อได้ และจะไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วย“นโยบายทะเล 5 สี” ประกอบไปด้วย
 
         1.นโยบายทะเลสีแดง (Red ocean) แข่งขันกันด้วยราคา ไม่เน้นเรื่องปริมาณ ส่งเสริมศักยภาพแรงงานและนวัตกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้เราแข่งขันได้ ในทุกสนามราคา

         2.นโยบายทะเลสีคราม (Blue ocean ) ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Workation และ Work from anywhere สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย 

         3.นโยบายทะเลสีเขียว (Green ocean) พัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 

         4.นโยบายทะเลสีขาว (White ocean)  สนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยเห็นแก่ส่วนรวมมีความโปร่งใส  ผ่าน Open data 

         และ 5.นโยบายทะเลสีรุ้ง (Rainbow ocean)  สนับสนุน Soft power ไทยผ่านมาตรการภาษี สนับสนุนเงินทุนให้กับคนในวงการสื่อ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 

"ทีมศก.รุ่นใหม่ พท." เปิดวิสัยทัศน์ ฟื้นประเทศ เน้นพัฒนา3จุดแข็ง-ต่อยอดIT